AbbVie je americká verejne obchodovaná biofarmaceutická spoločnosť založená v roku 2013. Vznikla ako odčlenenie spoločnosti Abbott Laboratories. V októbri 2011 spoločnosť Abbott Laboratories oznámila svoj plán rozdeliť sa na dve verejne obchodovateľné spoločnosti. Nové laboratóriá Abbott by sa špecializovali na diverzifikované výrobky vrátane zdravotníckych prístrojov, diagnostických prístrojov a výživových produktov, zatiaľ čo spoločnosť AbbVie by pôsobila ako farmaceutický výrobca so zameraním na výskum. Toto plánovné rozdelenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2013 a spoločnosť AbbVie bola kótovaná na newyorskej burze cenných papierov dňa 2. januára 2013.

Podľa Milesa Whitea, vtedajšieho výkonného riaditeľa, bolo účelom rozdelenia umožniť trhu oceniť tieto dva podniky osobitne. Niektorí investori sa však obávali, že k rozdeleniu došlo kvôli ochrane pred stratou hodnoty, ktorej čelila lieková divízia kvôli hroziacemu vypršaniu platnosti patentov na Humiru, čo predstavovalo asi polovicu výnosov tejto divízie.

K decembru 2015 spoločnosť zamestnávala viac ako 28 000 ľudí po celom svete a poskytovala produkty jednotlivcom vo viac ako 170 krajinách.

V marci 2020, keď sa z pandémie COVID-19 vyvinula medzinárodná kríza, izraelská vláda oznámila, že prinúti spoločnosť AbbVie licencovať svoje patenty pre liek Kaletra, čo je obchodná značka lopinaviru/ritonaviru na liečbu a prevenciu HIV/AIDS, o ktorom sa tiež predpokladalo, že má určitú použiteľnosť v boji proti COVID-19. V reakcii na to spoločnosť AbbVie oznámila, že prestane úplne uplatňovať svoje patenty týkajúce sa tohto lieku.

V čase písania článku sa akcie spoločnosti obchodujú za 107.54 amerických dolárov na akciu a spoločnosť vypláca svojim akcionárom štvrťročné dividendy. Aktuálny dividendový výnos predstavuje 4.84%.

Historický vývoj ceny ABBV. Zdroj: https://www.google.com/finance/quote/ABBV:NYSE